Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Landelijk EPD electronisch patienten dossier

Toestemming beschikbaar stellen van medische gegevens tijdens waarneming

De uitwisseling van medische gegevens tijdens de waarneming van onze praktijk gaat in de loop van 2014 op een nieuwe veilige manier. Voordat we ook uw gegevens op die manier beschikbaar stellen, hebben we uw toestemming nodig.

 Waarom wisselen we medische gegevens uit?

Een ziekte, blessure of ongeval komt vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar terechtkomen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen huisartsen, apotheken en op termijn ook ziekenhuizen graag medische gegevens met elkaar delen. Hierdoor krijgen we een completer beeld van uw medische situatie. Het beschikbaar zijn van deze gegevens zal vooralsnog een regionaal karakter hebben, dwz beperkt zijn tot het werkgebied van de Centrale huisartsenpost Salland (zie www.huisartsenpostsalland.nl). Mogelijk dat dit later uitgebreid wordt naar een landelijke dekking.

Alleen na uw toestemming

De Zorginfrastructuur, een beveiligd netwerk voor zorgverleners, zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. De verantwoordelijkheid voor dit netwerk is in handen van de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ). Wij stellen uw medische gegevens alleen via de Zorginfrastructuur beschikbaar als u ons toestemming geeft. Hoewel we ons realiseren dat er twijfels zijn met betrekking tot de veiligheid en naleving van de privacywet verzoeken we u toch  om toestemming te geven. Dit in het belang van de kwaliteit van de medische zorgaan u.

 Uw toestemming geven

Vindt u het belangrijk dat andere zorgverleners u zo goed mogelijk helpen? U kunt uw toestemming doorgeven via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

 Vragen?

Wilt u eerst meer informatie, bijvoorbeeld over hoe uw privacy wordt gegarandeerd? Kunt u de website www.vzvz.nl/informatiepunt raadplegen. U kunt met vragen natuurlijk ook bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

M.A.D. Krüs, huisarts

 

 

09-10-2013