Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Wat is huisartsenzorg?

 

Eerste aanspreekpunt

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of problemen over gezondheid en ziekte. Om op een veelheid van vragen antwoord te kunnen geven, biedt de huisartsenzorg een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en preventieve medische zorg. Daarnaast begeleidt en adviseert de huisarts mensen tijdens en na hun ziekte.

Vertrouwensband

Veel mensen hebben een vertrouwensband met hun huisarts en de persoonlijke aandacht die huisartsen geven, is een belangrijk instrument bij de zorgverlening. Iedere inwoner van Nederland wordt geacht een eigen huisarts te hebben. Over het algemeen hebben alle leden van een huishouden dezelfde huisarts. De huisartsenzorg besteedt aandacht aan zowel somatische als psychosociale aspecten van gezondheidsproblemen. Daarnaast beheert de huisarts de medische gegevens van de patiënt. Dit alles maakt de huisartsenzorg tot een continue factor in het complete zorgverleningsproces van een patiënt.

Generalistisch, toegankelijk, persoonsgericht en continu

Kortom, de huisartsenzorg is:

  • generalistisch: voor alle gezondheidsproblemen van alle mensen
  • toegankelijk: op korte afstand, laagdrempelig, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar
  • persoonsgericht: gericht op het individu en zijn omgeving
  • continu: gedurende alle levensfasen en ziekte-episoden

Huisarts vervult poortwachtersrol

Huisartsen verwijzen patiënten in 4% van alle contacten door naar andere hulpverleners en vervullen daarmee een poortwachtersrol in het zorgsysteem .

Hierbij heeft de huisartsenzorg ook de functie van gids in de gezondheidszorg. Ze helpen patiënten vaak op weg in de overige (eerstelijns)zorgverlening.

Bronnen en Literatuur

  • Cardol M, Dijk L van, Jong JD de, Bakker DH de, Westert GP.Tweede Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de huisartspraktijk. Huisartsenzorg: wat doet de poortwachter? Utrecht: NIVEL, 2004.
  • NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap.Toekomstvisie Huisartsenzorg. Utrecht: NHG, 2002b.

Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.2, 9 december 2010